Kdy se cizinci vyplatí tlumočník

27.05.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec, který neumí jazyk země, ve které přebývá, se ocitá ve značné nevýhodě. Silně se mu může zkomplikovat jednání na mnoha oficiálních místech. Kde a jak si poradit?

Kdo je tlumočník

Tlumočník je osobou, která poskytuje kvalifikované tlumočení mezi cizincem a veřejnými institucemi. Jedná se o osobu, která pomáhá překlenout bariéru jak jazykovou, tak také kulturní. Tlumočník zajišťuje oboustrannou komunikaci.

Tlumočí tzv. konsekutivně, tedy jeho promluva následuje až po řečníkovi, případně zvládá simultánní tlumočení (promluva zároveň s řečníkem).

Nutnou podmínkou pro výkon tohoto úkolu je absolutní nestrannost. Ani jedna strana nesmí být z jeho pohledu jakkoli zvýhodněna.

tlumočnické služby

Tlumočník se řídí zásadami etického kodexu. Může napomáhat i při překladu písemných dokumentů, případně pomůže tyto podklady vyplnit. Nikdy do tohoto však tlumočník svým jednáním aktivně nevystupuje, jde pouze o jazykovou stránku.

Soudní tlumočník musí mít adekvátní vzdělání (vysokoškolské), případně příslušnou zkouškou mít doloženou úroveň znalosti cizího jazyka. Soudní tlumočník zastává taktéž roli soudního překladatele, tyto dvě profese jsou dnes sloučeny v jednu.

Kde lze využít tlumočníka

Tlumočnické služby najdou své uplatnění v řadě životních situací. Cizinec se potřebuje dorozumět primárně například na úřadě.

Stejně tak je pro něj nutné komunikovat s notářem či na cizinecké policii. Soudní tlumočníci přicházejí ke slovu také tam, kde došlo ke spáchání trestné činnosti. Běžnou životní událostí, která adekvátní jazykovou vybavenost rovněž vyžaduje, je taktéž svatba nebo naopak rozvod.

Podobně může takovýto zprostředkovatel být užitečným prostředníkem při vzdělávání. Ať je již nutné se dohovořit se samotným žákem či studentem nebo s jeho zákonnými zástupci.

Podmínky tlumočnických služeb

Cizinec si osobu tlumočníka může zvolit sám. Rovněž určuje, zda potřebuje pouze tlumočení, případně zda vyžaduje taktéž základní asistenci.

tlumočení pro cizince

Podmínky však mohou být nastoleny různě, v závislosti na rozhodnutí konkrétního úřadu, případně dle charakteru jednání. Vztáhneme-li tyto podmínky na konkrétní příklad, například u svatby je nutná přítomnost soudního tlumočníka (jinak též soudní překladatel). Ten je k tomu, aby svou činnost mohl vykonávat, jmenován krajským soudem.

Pokud nesplníte tuto náležitost, tlumočení bude, pozor, považováno za neplatné. Rozhodně si tak na obřad nemůžete pozvat úplně libovolnou osobu. Status soudního tlumočníka nezíská úplně každý. Rovněž musíte dbát na to, že je nutné si zajistit překlad dokladů a opatřit je soudním razítkem a tlumočnickou doložkou.

Tlumočníka v tomto konkrétním případě nepotřebuje jen ta dvojice, kdy je jeden z partnerů Slovák. Pokud nedodržíte předepsané náležitosti, sňatek nebude platný. Tlumočník vám tak ušetří nemálo starostí i času.

Často kladené dotazy

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Máte zájem o tlumočnické služby?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.