Nedostatek sezónních pracovníků v Evropě a u nás

24.06.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Sezónních pracovníků je v tuzemsku nedostatek. Z jakých důvodů a jak lze tuto situaci zlepšit prostřednictvím náboru pracovníků ze zahraničí?

Sezónní pracovníci v ČR

V Česku aktuálně chybí sezónní zaměstnanci. V různých oborech postrádají hlavně pracovníky z Ukrajiny. Ostatně i další země západní Evropy, jako je například Německo, postrádají zaměstnance z východu.

Brigádníci chybí zejména v zemědělství. Dlouhodobě je potřeba obsadit asi 3 000 pracovních míst, například při sklizni ovoce. Za sezónní zaměstnání však lze považovat například také profese v cestovním ruchu, jako jsou průvodci a jiní pracovníci. Podobně se vliv sezónnosti projevuje taktéž v gastronomii.

Zájem o manuální práci je mezi Čechy v posledních letech obecně nízký. Takovýto typ pracovní činnosti je fyzicky namáhavý a proti hraje také finanční situace. Manuální práce není dobře ohodnocena. Situaci nezlepšila ani dlouhodobě příznivá míra nezaměstnanosti, která se stabilně držela na velmi nízké úrovni. Stav změnila z části až koronavirová pandemie.

Navíc Češi nemají zájem o krátkodobou a nárazovou práci. Cizinci jsou z pohledu zaměstnavatelů aktivnější a v mnoha případech také spolehlivější.

sezonní práce a cizinci

Jak upozorňují samotní zemědělci, cesta ovoce a zeleniny ze sadů a polí do supermarketu je velmi dlouhá a náročná. Pokud se na ní nebudou podílet schopní zaměstnanci, hrozí, že se to projeví i na na nabídce v obchodech.

Ačkoli se pracovní síla ze zahraničí jeví jako řešení, mnoho překážek je navíc i administrativního charakteru, jak podotýkají zemědělci.

Krátkodobé zaměstnání z pohledu zahraničního pracovníka

Sezónní zaměstnání je obecně takové, které je z důvodu typu události nebo specifických podmínek navázáno na konkrétní roční období.

Z pohledu zaměstnance to především znamená, že je nutné, aby si vyžádal jednak krátkodobé vízum, případně dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnávání. Krátkodobé vízum je vydáváno na dobu 3 měsíců, dlouhodobé vízum se pak vydává nejvýše na dobu 6 měsíců. Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sezónního zaměstnávání není možné podat.

Seznam konkrétních činností, na která jsou tato povolení navázána, vždy stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vydanou vyhláškou.

Co je potřeba doložit

  • požadovaným způsobem vyplněný formulář
  • fotografii
  • cestovní doklad
  • povolení k zaměstnání, případně alespoň dodat číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení
  • potvrzení zaměstnavatele o výši mzdy
  • doklad o zajištěném ubytování
  • cestovní zdravotní pojištění

Případně musí žadatel na vyžádání dodat taktéž výpis z rejstříku, který je obdobný tuzemskému Rejstříku trestů. Druhým dokumentem, který je na vyžádání také nutno dodat, je doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Vzhledem k tomu, že se již cizincům vydává takto pojaté vízum, vydávat pracovní povolení pro cizince zvlášť není nutné. Tato právní úprava je novinkou, která se do tuzemské legislativy dostala novelou v roce 2017.

nedostatek brigadniku

Jak probíhá vyřízení žádostí o sezónní zaměstnání

Žádost je nutné podat na příslušném zastupitelském úřadě České republiky v dotyčné zemi. Žadatel musí zároveň počítat s tím, že termín je zapotřebí dojednat předem. Za dlouhodobé vízum platí žadatel poplatek.

Lhůta pro rozhodnutí činí 60 dnů ode dne podání žádosti o dlouhodobé vízum. U krátkodobého víza je to 7 až 15 dní ode dne podání žádosti.

Jak to bude po koronaviru

Je tak evidentní, že se tuzemské firmy bez zahraničních pracovníků neobejdou. Uzavřené hranice z důvodu koronavirové pandemie jsou proto citelnou ztrátou pro celou řadu podniků.

Cílem je proto obnovit možnost vstupu cizinců na české území. Hranice by tak aktuálně měly zůstat neprostupné především pro turisty. U zájemců o práci se však bude vyžadovat testování na nový typ koronaviru.

Často kladené dotazy

Voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim laborum.

Máte zájem o nové zahraniční pracovníky?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.